Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Łukasz Wydro

Radca prawny Tarnobrzeg Stalowa Wola Mielec Rzeszów

prawo cywilne

Usługi Kancelarii w zakresie prawa cywilnego mają charakter kompleksowy obejmują bowiem wszystkie dziedziny tej gałęzi prawa i polegają na: udzielaniu ustnej porady prawnej, reprezentacji Państwa przed sądami powszechnymi lub sporządzeniu wszelkich rodzajów pism procesowych, w tym pozwów, wniosków, apelacji oraz umów cywilnoprawnych. Kancelaria świadczy profesjonalne i skuteczne usługi dotyczące, w szczególności:
– prawa rzeczowego, w tym naruszenie własności lub posiadania; nabycie własności w drodze zasiedzenia lub uwłaszczenia; dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości; kwestii deweloperskich; rozgraniczenie nieruchomości; zarządzanie nieruchomością wspólną; zniesienie współwłasności; ustanowienie drogi koniecznej, służebności lub hipoteki; kompleksowej reprezentacji w postępowaniu wieczysto – księgowym, sporządzanie oraz opiniowanie umów w zakresie związanym z obrotem nieruchomościami; współpraca z Notariuszami podczas sporządzania aktów notarialnych; analizą stanu prawnego nieruchomości, poprzez badanie ksiąg wieczystych oraz rejestrów gruntu i budynków; obsługa prawna inwestycji budowlanych; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
– prawo zobowiązań, w tym reprezentacja Państwa interesów na etapie negocjacji kontraktów; profesjonalne sporządzanie oraz opiniowanie wszelkiego rodzaju umów nazwanych oraz nienazwanych, które zabezpieczą Państwa interesy w obrocie prawnym; sądowe dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia; dochodzenie wszelkich roszczeń na tle zawartych przez Państwa umów; kompleksowa obsługa inwestora,
– prawa wekslowego, w tym sporządzanie i opiniowanie weksli i deklaracji wekslowych oraz dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie wekslowym i czekowym, sądowe dochodzenie należności na podstawie weksla,
– prawo spadkowe, w tym pomoc w sporządzeniu testamentu oraz opiniowanie treści testamentów; sprawy związane z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym; zachowek; wydziedziczenie; niegodność dziedziczenia; przyjęcie i odrzucenie spadku; odpowiedzialność za długi spadkowe; dział spadku (umowny, sądowy).

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress