Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Łukasz Wydro

Radca prawny Tarnobrzeg Stalowa Wola Mielec Rzeszów

 

kancelaria - radca prawny

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Łukasz Wydro, który ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na kierunku prawo z wynikiem bardzo dobrym. Po ukończeniu studiów rozpoczął w latach 2010 – 2013 aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach, którą zwieńczył egzaminem radcowskim osiągając wysoki wynik.
Radca prawny Łukasz Wydro potwierdził zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:
– prawa upadłościowego i naprawczego – zdając z bardzo dobrym wynikiem egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości w Warszawie. Egzamin ten stanowił potwierdzenie bogatych umiejętności zdobytych przez radcę prawnego Łukasza Wydro z dziedziny prawa upadłościowego i naprawczego, które znajdują się co najmniej na poziome osób wykonujących funkcje licencjonowanych syndyków masy upadłości.
– prawa upadłościowego i naprawczego – radca prawny Łukasz Wydro w 2012r. został powołany przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa na funkcję „Kuratora Upadłego” w sprawie upadłościowej TelKab S.A. w Mielcu. Kurator Upadłego zastępuje w postępowaniu upadłościowym podmiot wobec, którego Sąd ogłosił upadłość, w szczególności kontroluje czynności syndyka masy upadłości, weryfikuje listę wierzytelności oraz dokonuje innych czynności wskazanych w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego. Radca prawny Mielec podczas wykonywania powyższej funkcji z powodzeniem potwierdził swoje umiejętności stosowania przepisów prawa upadłościowego i naprawczego dotyczących praw i obowiązków Upadłego.
– wyceny nieruchomości – odbywając w tej tematyce roczne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
– prawa korporacyjnego – w 2009r. uzyskanie wpisu na listę kandydatów na kuratorów ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Kurator ten jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby prawnej. Ponadto kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji lub do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej.
– prawa gospodarczego oraz zarządzenia przedsiębiorstwem – radca prawny Łukasz Wydro jest zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, co umożliwia mu możliwość „zasiadania” w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz radach nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.
– mediacji – ukończenie Kursu Mediatora Sądowego organizowanego przez Ośrodek Konsultacyjno – Mediacyjny w Lublinie.
– retoryki – ukończenie Akademii Retoryki Prawniczej,
– zarządzenia przedsiębiorstwem – przed uzyskaniem uprawień radcy prawnego Łukasz Wydro pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego jednej z Tarnobrzeskich spółek zajmujących się hurtową sprzedażą artykułów przemysłowych. W związku z tym faktem znane są mu bolączki prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętności zdobyte w ten sposób pozwalają mu z łatwością zrozumieć problemy klientów pochodzących z sektora biznesu.
Ponadto radca prawny Łukasz Wydro od wielu lat współpracuje z Kancelarią Adwokacką w Tarnobrzegu.
Warto także wskazać, że obecnie radca prawny Łukasz Wydro, jako specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa upadłościowego i naprawczego pomaga i doradza syndykom masy upadłości oraz nadzorcom sądowym w wielu postępowaniach upadłościowych.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress