Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Łukasz Wydro

Radca prawny Tarnobrzeg Stalowa Wola Mielec Rzeszów

windykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Wydro zajmuje się także windykacją przed-sądową wierzytelności. W tym przedmiocie Kancelaria świadczy usługi sporządzania wezwania do zapłaty, kontaktu z dłużnikiem, pieczęci prewencyjne (polegającej na zamieszczaniu na fakturach VAT wystawionych przez naszych Klientów informacji o współpracy Kancelarii w zakresie odzyskiwania niezapłaconych należności).
Reprezentujemy Państwa również w tzw. „antywindykacji”, czyli niesformalizowanym procesie prowadzonym przy uczestnictwie Państwa wierzycieli np. banków, urzędów skarbowych lub innych wierzycieli – mającym na celu umorzenie części lub całości Państwa zaległości przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony Państwa interesów oraz minimalizacji poniesionych strat.
Kancelaria zajmuje się również reprezentacją Państwa interesów w toku postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego. W tym celu Kancelaria ściśle współpracuje z Kancelariami Komorniczymi położonymi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz małopolskiego. W większości spraw cywilnych niewystarczającym staje się uzyskanie tytułu wykonawczego zgodnie z Państwa stanowiskiem. Ten etap bowiem dopiero rozpoczyna najważniejszy etap zmierzający do wyegzekwowania Państwa roszczeń – tj. postępowanie egzekucyjne. Dopiero sprawne i skuteczne działanie w toku postępowania egzekucyjnego przejawiające się, w szczególności gruntownym ustaleniem majątku dłużnika, szybkością, udaną współpracą z Komornikiem może doprowadzić do wyegzekwowania Państwa roszczeń w całości. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Kancelaria po przyjęciu sprawy, nie tylko analizuje sprawę pod względem zasadności roszczenia, ale również już na tym etapie rozważa jak wyegzekwować w przyszłości Państwa roszczenie, a następnie zabezpiecza Państwa interes prawny przed sądem do momentu uzyskania wyroku.
Kancelaria pomoże Państwu w sporządzeniu lub opiniowaniu takich pism procesowych jak: wniosek o wszczęcie egzekucji, skarga na czynności komornika, zażalenie, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, pozwu przeciwegzekucyjnego, skargi na udzielenie przybicia, wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku, zaskarżanie opisu i oszacowania, zarzuty przeciwko planowi podziału.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress