Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Łukasz Wydro

Radca prawny Tarnobrzeg Stalowa Wola Mielec Rzeszów

prawo gospodarcze i handlowe

Z uwagi na zainteresowania oraz bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną założyciela Kancelarii radcy prawnego Łukasza Wydro, Kancelaria kieruje kompleksowe świadczenie usług przede wszystkim dla wszelkich podmiotów gospodarczych. Wychodząc z założenia, że Kancelaria została założona dla wspierania biznesu. Bez względu na to, czy jesteś osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, czy spółką prawa handlowego lub innym podmiotem prawa, czy zatrudniasz 1 000 pracowników, czy prowadzisz działalność samodzielnie. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Wydro będzie świadczyć na Twoją rzecz profesjonalne usługi prawne dzięki, którym będziesz objęty pełną ochroną prawną w obrocie gospodarczym.
Pomoc prawną oferujemy Państwu już na etapie zakładania działalności gospodarczej: doradzając i sporządzając umowy, akty założycielskie oraz odpowiednie wnioski do KRS, CEIDG lub innych rejestrów.
Jesteśmy z Państwem także na etapie rozkręcania działalności gospodarczej pomagając w takich kwestiach, jak: sporządzanie umów nazwanych lub nienazwanych, charakteryzujących się starannie dobranymi postanowieniami umownymi umożliwiającymi zapewnienie Państwu, jak największej ochronny prawnej; doradztwo w inwestycjach; reprezentacja przed sądami; obsługa organów podmiotu gospodarczego, w szczególności Zarządów, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, przez sporządzanie protokołów, uchwał, wszelkich wniosków do KRS, itd; doradzanie w sprawie prawa pracy; dochodzenia Państwa należności przed sądami; zgłaszania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego oraz reprezentacja w sporach między udziałowcami lub akcjonariuszami spółek prawa handlowego.
Nawet, gdy w czasie kryzysu i ciężkich warunków dla prowadzenia działalności utracą Państwo tymczasowo płynność finansową i na tym etapie Kancelaria pomoże Państwu skutecznie odzyskać kondycję finansową, poprzez podjęcie takich czynności, jak w szczególności: negocjacji z wierzycielami, reprezentacja przed sądami, przeprowadzenia restrukturyzacji, przygotowanie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, który umożliwi Państwu np. odroczenie terminu płatności, albo umorzenie części zadłużenia, opiniowanie lub sporządzanie wniosku o układ ratalny do ZUS.
Na wypadek, gdy podejmą Państwo decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej Kancelaria dobierze najbardziej optymalny sposób zakończenia działalności oraz będzie „trzymać rękę na pulsie” przez cały okres trwania postępowania zabezpieczając tym samym Państwa interesy.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress